Naše služby

Komplexní služby v oblasti požární ochrany.

 • Montáž, kontrola (revize) a oprava požárních klapek
 • Instalace, kontrola (revize) a opravy protipožárních ucpávek
 • Kontroly (revize) požárních dveří
 • Kontrola (revize) nouzového osvětlení
 • Kontrola (revize) a oprava požárního odvětrání
 • Školení pracovníků a vedoucích pracovníků
 • Odborná příprava preventisty požární ochrany
 • Odborná příprava preventivní požární hlídky
 • Vypracování požárního řádu
 • Vypracování požárních poplachových směrnic
 • Vypracování požárního evakuačního plánu
 • Vypracování řádu ohlašovny požáru
 • Pravidelné prohlídky objektů
 • Zajištění funkce externího požárního technika
 • Vypracování Dokumentace zdolávání požáru